Bảng giá in Phong bì A5, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.
Áp dụng cho in Phong bì A5 bằng máy in offset 4 màu

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (25x17cm)
Giấy OFF 100

Màu/Chiếc 500 c 1.000 c 2.000 c 3.000 c 4.000 c 5.000 c 10.000 c
 In 1 màu  1.300 730 600 550 530 520 liên hệ
 In 2 màu  1.500 930 720 650 620 590 liên hệ
 In 3 màu  1.800 1.300 840 740 690 650 liên hệ
 In 4 màu  2.000 1.330 950 820 750 720 liên hệ

logo jinpack 201

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu

 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (25x17cm)
Giấy OFF 120

Màu/Số lượng 500 c 1.000 c 2.000 c 3.000 c 4.000 c 5.000 c 10.000 c
 In 1 màu 1.400 800 680 640 610 600 liên hệ
 In 2 màu 1.600 1.000 790 720 690 650 liên hệ
 In 3 màu 1.900 1.200 910 810 750 720 liên hệ
 In 4 màu 2.100 1.400 1.000 890 830 780 liên hệ

logo jinpack 201

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu

 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (25x17cm)
Giấy OFF 150

Màu/Chiếc 500 c 1.000 c 2.000 c 3.000 c 4.000 c 5.000 c 10.000 c
 In 1 màu  1.500 880 750 700 680 670 liên hệ
 In 2 màu  1.700 1.050 850 790 750 730 liên hệ
 In 3 màu  2.000 1.250 980 880 830 790 liên hệ
 In 4 màu  2.200 1.450 1.050 950 900 850 liên hệ

logo jinpack 201

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu